Gasdetector systemen

Een veilige werkomgeving kan levens redden! Met onze kwalitatieve gasdetector systemen brengen we eerst enkele gasdetectie sensoren aan die op vaste punten zijn verankerd in een ruimte.

Sensoren zoals bijvoorbeeld halfgeleidersensoren (continue detectie van giftige gassen, diverse koelmiddelen, koolwaterstoffen), elektrochemische sensoren (detectie van zuurstof, toxische / giftige gassen en waterstof), katalytische verbrandingssensoren (continue detectie van brandbare gassen), infraroodsensoren (detectie van brandbare gassen, kooldioxide gas), ...

Die gasdetector sensoren meten continu de concentratie van een specifiek gas of gassen in een ruimte en die gegevens worden dan verwerkt in een centrale unit. Bij het overschrijden van bepaalde drempelwaardes worden de aanwezigen in de ruimte gealarmeerd.

  • gasdetector


  • ervaring in gasdetector systemen

Onze ervaring in gasdetector systemen

Cryodam heeft meer dan 20 jaar ervaring in professionele gasdetector systemen om gevaarlijke situaties te herkennen en te alarmeren. Toepassingen zijn veelzijdig in industrie, labo, publieke omgevingen, garages, ...

Onze gasdetector systemen zijn uitgevoerd met interne back-up batterijen om u volledig veilig te stellen in ATEX en niet ATEX uitvoeringen. Toepassingen gaan van eenvoudige detectie tot industriële toepassingen:

  • Voor brandbare gassen met brand- en/of explosiegevaar zoals bij methaan, butaan, propaan.
  • Voor toxische gassen zoals koolmonoxide, kooldioxide en chloor.
  • Voor verstikkende gassen zoals stikstof, helium en argon.

Nood aan een gasdetector specialist?

Cryodam bv heeft meer dan 20 jaar ervaring en expertise om u verder te helpen bij het maken van de beste keuze in het ruime aanbod van gasdetector systemen. We streven naar het brengen van topkwaliteit voor uw product of dienst. Neem vrijblijvend contact met ons op.

  • gasdetector specialist nodig?